Diagnostika

Každý tréninkový či nápravný proces by měl začínat diagnostikou pohybového aparátu, aby bylo zřejmé, s jakými předpoklady do něj klient vstupuje, kde má svá slabá místa a na co se v tréninku zaměřit. Diagnostika odhalí slabá místa v pohybovém systému, motorické nedostatky či dysbalace.

Často klientova přání a očekávání z tréninku musí být podřízeny vysledkům diagnostiky, aby mohlo být zamýšleného výsledku dosaženo. Tréninkový plán se na základě diagnostiky nastaví tak, aby představy o výsledku tréninku byly naplněny bez užití zbytečných a nepraktických cviků a s co největším efektem. Výsledkem takového procesu má být trvalá změna v pohybovém systému, zvětšení stabililty a mobility na potřebých místech a minimalizace zranění a bolesti při sportovním výkonu.

Při testování používám metody FMS (functional movement screen), Svalové funkční testy a 3S diagnostiku.